Graphical package manager for pacman based on pamac 5.x.x
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

821 lines
21 KiB

# Translation of Pamac.
# Copyright (C) 2013-2016 Manjaro Developers <manjaro-dev@manjaro.org>
# This file is distributed under the same license as the Pamac package.
# Guillaume Benoit <guillaume@manjaro.org>, 2013-2016.
#
# Translators:
# halfark <vojtechprecechtel@gmail.com>, 2014,2016
# Libor Schejbal <libor.schejbal@gmail.com>, 2013
# Miroslav Sittek <miroslav.sittek@gmail.com>, 2015
# Ondrej Cesik <ondrej.cesik@gmail.com>, 2017
# philm <philm@manjaro.org>, 2015
# Scibex <kroupa@wvw.cz>, 2013
# Pavel Dvorak <dvorapa~seznam~cz>, 2020
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: manjaro-pamac\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: cromer@cromnix.org\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-29 21:48-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-30 02:40+0000\n"
"Last-Translator: philm <philm@manjaro.org>\n"
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/manjarolinux/manjaro-pamac/"
"language/cs/)\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámý"
#: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Explicitly installed"
msgstr "Explicitně nainstalováno"
#: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Installed as a dependency for another package"
msgstr "Instalováno jako závislost pro další balíček"
#: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
msgid "Yes"
msgstr "Ano"
#: ../src/pamac-user-daemon/user_daemon.vala
msgid "No"
msgstr "Ne"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
msgid "Failed to initialize alpm library"
msgstr "Selhalo načtení knihovny alpm"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala ../src/transaction.vala
msgid "Authentication failed"
msgstr "Ověření oprávnění selhalo"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
msgid "Failed to synchronize any databases"
msgstr "Selhala synchronizace databází"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
msgid "Failed to init transaction"
msgstr "Selhalo spuštění transakce"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
msgid "Failed to prepare transaction"
msgstr "Selhala příprava transakce"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "target not found: %s"
msgstr "cíl nenalezen: %s"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "package %s does not have a valid architecture"
msgstr "balíček %s nemá platnou architekturu"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "unable to satisfy dependency '%s' required by %s"
msgstr "není možné získat závislost „%s“ požadovanou balíčkem %s"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "installing %s (%s) breaks dependency '%s' required by %s"
msgstr "instalace %s (%s) rozbije závislost „%s“ požadovanou balíčkem %s"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "removing %s breaks dependency '%s' required by %s"
msgstr "odinstalace %s rozbije závislost „%s“ požadovanou balíčkem %s"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "%s and %s are in conflict"
msgstr "%s a %s jsou v konfliktu"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "%s needs to be removed but it is a locked package"
msgstr "balíček %s je třeba odebrat ale je uzamčen"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
msgid "Failed to commit transaction"
msgstr "Selhalo dokončení transakce"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "%s exists in both %s and %s"
msgstr "%s existuje v obou %s a %s"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "%s: %s already exists in filesystem"
msgstr "%s: %s již v souborovém systému existuje"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "%s is invalid or corrupted"
msgstr "%s je neplatný nebo porušený"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "%s appears to be truncated: %jd/%jd bytes\n"
msgstr "%s se zdá být zkrácený o: %jd/%jd bytů\n"
#: ../src/pamac-system-daemon/system_daemon.vala
#, c-format
msgid "failed retrieving file '%s' from %s : %s\n"
msgstr "selhalo získání souboru '%s' z %s : %s\n"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Copy"
msgstr "Kopírovat"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Refreshing mirrors list"
msgstr "Obnova seznamu zrcadel"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Synchronizing package databases"
msgstr "Synchronizuji databáze balíčků"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Starting full system upgrade"
msgstr "Spouštím povýšení celého systému"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Preparing"
msgstr "Připravuji"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Choose a provider for %s"
msgstr "Vyberte poskytovatele pro %s"
#: ../src/transaction.vala
msgid "To remove"
msgstr "Pro odstranění"
#: ../src/transaction.vala
msgid "To downgrade"
msgstr "Pro downgrade"
#: ../src/transaction.vala
msgid "To build"
msgstr "Vytvářím"
#: ../src/transaction.vala
msgid "To install"
msgstr "Pro instalaci"
#: ../src/transaction.vala
msgid "To reinstall"
msgstr "Pro přeinstalaci"
#: ../src/transaction.vala
msgid "To upgrade"
msgstr "Pro aktualizaci"
#: ../src/transaction.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Total download size"
msgstr "Celková velikost ke stažení"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Building %s"
msgstr "Zpracovávám %s"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Transaction cancelled"
msgstr "Transakce zrušena"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Checking dependencies"
msgstr "Kontrola závislostí"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Checking file conflicts"
msgstr "Kontrola konfliktních souborů"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Resolving dependencies"
msgstr "Řešení závislostí"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Checking inter-conflicts"
msgstr "Kontroluji konflikty"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Installing %s"
msgstr "Instalace %s"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Upgrading %s"
msgstr "Aktualizace %s"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Reinstalling %s"
msgstr "Přeinstalování %s"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Downgrading %s"
msgstr "Downgrade %s"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Odstraňování %s"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Checking integrity"
msgstr "Kontrola integrity"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Loading packages files"
msgstr "Načítání balíčků"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Konfigurace %s"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Downloading"
msgstr "Stahování"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Downloading %s"
msgstr "Stahování %s"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Checking available disk space"
msgstr "Kontrola dostupného místa na disku"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "%s optionally requires %s"
msgstr "%s volitelně vyžaduje %s"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Database file for %s does not exist"
msgstr "Databázový soubor pro %s neexistuje"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Checking keyring"
msgstr "Kontrola klíčenky"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Downloading required keys"
msgstr "Stahování požadovaných klíčů"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "%s installed as %s.pacnew"
msgstr "%s instalováno jako %s.pacnew"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "%s installed as %s.pacsave"
msgstr "%s instalováno jako %s.pacsave"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Running pre-transaction hooks"
msgstr "Spouští se před-transakční nastavení"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Running post-transaction hooks"
msgstr "Spouští se po-transakční nastavení"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "About %u seconds remaining"
msgstr "Zbývá asi %u sekund"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "About %lu minute remaining"
msgid_plural "About %lu minutes remaining"
msgstr[0] "Zbývá asi %lu minuta"
msgstr[1] "Zbývá asi %lu minuty"
msgstr[2] "Zbývá asi %lu minut"
#: ../src/transaction.vala
#, c-format
msgid "Refreshing %s"
msgstr "Obnovování %s"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Warning"
msgstr "Varování"
#: ../src/transaction.vala ../data/interface/progress_dialog.ui
#: ../data/interface/history_dialog.ui
msgid "_Close"
msgstr "_Zavřít"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Nothing to do"
msgstr "Spolu nesouvisí"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Transaction successful"
msgstr "Transakce úspěšná"
#: ../src/transaction.vala
msgid "The transaction has been completed successfully"
msgstr "Transakce byla úspěšně dokončena"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Transaction successfully finished"
msgstr "Transakce úspěšně dokončena"
#: ../src/transaction.vala
msgid "Transaction failed"
msgstr "Transakce neúspěšná"
#: ../src/transaction.vala
msgid "The transaction failed and no packages have been updated/installed"
msgstr "Transakce neúspěšná a žádné balíčky nebyly aktualizovány/nainstalovány"
#: ../src/pamac-install/installer.vala
msgid "Unable to lock database!"
msgstr "Nelze uzamknout databázi!"
#: ../src/pamac-tray/tray.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Your system is up-to-date"
msgstr "Váš systém je aktuální"
#: ../src/pamac-tray/tray.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Package Manager"
msgstr "Správce balíčků"
#: ../src/pamac-tray/tray.vala
msgid "_Quit"
msgstr "_Ukončit"
#: ../src/pamac-tray/tray.vala
#, c-format
msgid "%u available update"
msgid_plural "%u available updates"
msgstr[0] "%u dostupná aktualizace"
msgstr[1] "%u dostupných aktualizací"
msgstr[2] "%u dostupných aktualizací"
#: ../src/pamac-tray/tray.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
#: ../data/interface/progress_dialog.ui ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Details"
msgstr "Detaily"
#: ../src/pamac-manager/manager.vala
msgid "Pamac is already running"
msgstr "Pamac je již spuštěn"
#: ../src/pamac-manager/manager.vala
msgid "Refresh Databases"
msgstr "Aktualizovat databáze"
#: ../src/pamac-manager/manager.vala ../data/interface/manager_window.ui
msgid "View History"
msgstr "Zobrazit historii"
#: ../src/pamac-manager/manager.vala ../src/pamac-manager/manager_window.vala
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Install Local Packages"
msgstr "Instalovat místní balíčky"
#: ../src/pamac-manager/manager.vala ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Preferences"
msgstr "Nastavení"
#: ../src/pamac-manager/manager.vala ../data/interface/manager_window.ui
msgid "About"
msgstr "O programu"
#: ../src/pamac-manager/manager.vala
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Deselect"
msgstr "Zrušit výběr"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Upgrade"
msgstr "Aktualizace"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Install"
msgstr "Instalace"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Remove"
msgstr "Odstranit"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Waiting for another package manager to quit"
msgstr "Čekání na ukončení jiného správce balíčků"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
#, c-format
msgid "%u pending operation"
msgid_plural "%u pending operations"
msgstr[0] "%u nevyřízená operace"
msgstr[1] "%u nevyřízené operace"
msgstr[2] "%u nevyřízených operací"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Installed"
msgstr "Nainstalováno"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Orphans"
msgstr "Sirotci"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Foreign"
msgstr "Cizí"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Pending"
msgstr "Nevyřízené"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Install Reason"
msgstr "Důvod instalace"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Mark as explicitly installed"
msgstr "Označit jako explicitně nainstalované"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Licenses"
msgstr "Licence"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Repository"
msgstr "Repozitář"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Download size"
msgstr "Velikost stahovaná"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Installed size"
msgstr "Velikost instalace"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Groups"
msgstr "Skupiny"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Packager"
msgstr "Balíčkovač"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Build Date"
msgstr "Datum sestavení"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Install Date"
msgstr "Datum instalace"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Signatures"
msgstr "Podpisy"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Backup files"
msgstr "Záložní soubory"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Depends On"
msgstr "Závisí na"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Optional Dependencies"
msgstr "Volitelné závislosti"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Required By"
msgstr "Vyžadováno"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Optional For"
msgstr "Doplňky pro"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Provides"
msgstr "Obsahuje"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Replaces"
msgstr "Nahrazuje"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Conflicts With"
msgstr "Konflikty s"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Package Base"
msgstr "Základ balíčku"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Maintainer"
msgstr "Správce údržby"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "First Submitted"
msgstr "Poprvé zasláno"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Last Modified"
msgstr "Naposledy upraveno"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Votes"
msgstr "Hlasy"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Out of Date"
msgstr "Zastaralý"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Make Dependencies"
msgstr "Závislosti pro sestavení"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Check Dependencies"
msgstr "Zkontrolovat závislosti"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Name"
msgstr "Název"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
#: ../data/interface/transaction_sum_dialog.ui
#: ../data/interface/manager_window.ui
#: ../data/interface/choose_ignorepkgs_dialog.ui
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "_Open"
msgstr "_Otevřít"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "Alpm Package"
msgstr "Alpm balíček"
#: ../src/pamac-manager/manager_window.vala
msgid "A Gtk3 frontend for libalpm"
msgstr "Gtk3 frontend pro libalpm"
#: ../src/preferences_dialog.vala ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "How often to check for updates, value in hours"
msgstr "Jak často kontrolovat aktualizace, hodnota v hodinách"
#: ../src/preferences_dialog.vala ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Number of versions of each package to keep in the cache"
msgstr "Počet verzí od každého balíčku udržovaného v paměti cache."
#: ../src/preferences_dialog.vala
msgid "Build directory"
msgstr "Složka pro sestavování"
#: ../src/preferences_dialog.vala
msgid "Worldwide"
msgstr "Celosvětový"
#: ../src/preferences_dialog.vala
msgid "Speed"
msgstr "rychlost"
#: ../src/preferences_dialog.vala
msgid "Random"
msgstr "náhodně"
#: ../data/polkit/org.pamac.policy.in
msgid "Authentication is required"
msgstr "Je vyžadováno ověření"
#: ../data/interface/choose_provider_dialog.ui
msgid "Choose a Provider"
msgstr "Vybrat poskytovatele"
#: ../data/interface/choose_provider_dialog.ui
#: ../data/interface/choose_ignorepkgs_dialog.ui
msgid "Choose"
msgstr "Vybrat"
#: ../data/interface/progress_dialog.ui
msgid "Progress"
msgstr "Postup"
#: ../data/interface/history_dialog.ui
msgid "Pamac History"
msgstr "Pamac historie"
#: ../data/interface/transaction_sum_dialog.ui
msgid "Transaction Summary"
msgstr "Shrnutí transakce"
#: ../data/interface/transaction_sum_dialog.ui
msgid "Commit"
msgstr "Provést"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Refresh databases"
msgstr "Aktualizovat databáze"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Search"
msgstr "Vyhledat"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "State"
msgstr "Stav"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Repositories"
msgstr "Repozitáře"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Updates"
msgstr "Aktualizace"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Version"
msgstr "Verze"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Popularity"
msgstr "Oblíbenost"
#: ../data/interface/manager_window.ui ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "AUR"
msgstr "AUR"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Browse"
msgstr "Prohlížet"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Reinstall"
msgstr "Přeinstalovat"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Dependencies"
msgstr "Závislosti"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "Files"
msgstr "Soubory"
#: ../data/interface/manager_window.ui
msgid "_Apply"
msgstr "_Použít"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Remove unrequired dependencies"
msgstr "Odebrat nepotřebné závislosti"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid ""
"When removing a package, also remove its dependencies that are not required "
"by other packages"
msgstr ""
"Při odebírání balíčku také odebrat jeho závislosti, které nejsou vyžadovány "
"jinými balíčky"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Check available disk space"
msgstr "Zkontrolovat volné místo na disku"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Check for updates"
msgstr "Kontrola aktualizací"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Update files databases (more details but slower)"
msgstr "Aktualizovat databáze souborů (více detailů, ale pomalejší)"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Hide tray icon when no update available"
msgstr "Schovat ikonu v liště, pokud není dostupná žádná aktualizace"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Ignore upgrades for:"
msgstr "Přeskočit aktualizaci u:"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "General"
msgstr "Obecné"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Background color:"
msgstr "Barva pozadí:"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Text color:"
msgstr "Barva textu:"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Font:"
msgstr "Písmo:"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Terminal"
msgstr "Terminál"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Use mirrors from:"
msgstr "Použít zrcadla z:"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Sort mirrors by:"
msgstr "Seřadit zrcadla odle:"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Refresh Mirrors List"
msgstr "Obnova seznamu zrcadel"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Official Repositories"
msgstr "Oficiální repozitáře"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid ""
"AUR is a community maintained repository so it presents potential risks and "
"problems.\n"
"All AUR users should be familiar with the build process."
msgstr ""
"AUR je komunitně udržovaný repozitář, to sebou nese potencionální rizika a "
"problémy.\n"
"Všichni uživatelé AUR by měli znát postup vytváření balíčku neboli buildu."
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Enable AUR support"
msgstr "Povolit podporu AUR"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Allow Pamac to search and install packages from AUR"
msgstr "Povolit aplikaci Pamac vyhledávat a instalovat balíčky z AUR"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Search in AUR by default"
msgstr "Hledat v AUR defaultně"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Check for updates from AUR"
msgstr "Zkontrolovat aktualizace z AUR"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Remove only the versions of uninstalled packages"
msgstr "Odstranit pouze verze odinstalovaných balíčků"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Clean cache"
msgstr "Vyčistit mezipaměť"
#: ../data/interface/preferences_dialog.ui
msgid "Cache"
msgstr "Mezipaměť"
#: ../data/interface/choose_ignorepkgs_dialog.ui
msgid "Choose Ignored Upgrades"
msgstr "Vybrat ignorované aktualizace"
#~ msgid "Checking delta integrity"
#~ msgstr "Kontrola integrity rozdílů"
#~ msgid "Applying deltas"
#~ msgstr "Aplikování rozdílů"
#, c-format
#~ msgid "Generating %s with %s"
#~ msgstr "Generování %s s %s"
#~ msgid "Generation succeeded"
#~ msgstr "Generování bylo úspěšné"
#~ msgid "Generation failed"
#~ msgstr "Generování selhalo"